logo nogometni klub vrapče

Odluka o utakmici Lekenik -Vrapče

Utakmica: 01.05.2013, Lekenik – Vrapce

1. NK“Lekenik“, kažnjava se po cl. 65., 66. i 67. DP HNS-a novcanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn i kaznom zabrane igranja 1 (jedne) utakmice na svome igralištu jer na prvenstvenoj seniorskoj utakmici 25. kola Trece HNL – SREDIŠTE izmedu NK Lekenik i NK Vrapce, zapocetoj dana 01.05.2013. godine, a prekinutoj u 40. minuti, kao domacin utakmice, nije organizirao utakmicu u skladu s propisima, izmedu ostalog ne odredivši dovoljan broj redara, te su se za vrijeme odigravanja iste dogodili neredi, prvo u 32. minuti u vidu utrcavanja domaceg navijaca u teren (koji je intervencijom redara odstranjen s terena), a potom u 40. minuti, kada su tri navijaca gostujuceg kluba preskocila ogradu i udarala jednog od redara (Miljenka Šipušica), a potom je jedan od tih navijaca udario i domaceg igraca br. 19. Marija Majstorovica. Nakon tog incidenta utakmica nije nastavljena.

Kazna tece od 14.05.2013.

2. NK“Vrapce“, kažnjava se po cl. 67. DP HNS-a novcanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn zbog gore opisanog incidenta koji su u 40. minuti izazvali navijaci tog kluba. Kazna tece od 14.05.2013.

3. Boris Sigur, direktor NK „Lekenik“, kažnjava se po cl. 69.st.1. DP HNS-a kaznom zabrane obavljanja funkcije u trajanju od 6 (šest) mjeseci, jer je na gorenavedenoj utakmici, nakon opisanog incidenta u 40. minuti, kada se situacija primirila i kada se utakmica trebala nastaviti, nagovarao momcad NK „Lekenik“ da napusti teren odnosno da ne nastavi igru. Kazna tece od 14.05.2013.

4. NK“Lekenik“, kažnjava se po cl. 69.st.3. DP HNS-a kaznom oduzimanja 3 (tri) boda za seniorsku momcad jer je na gore navedenoj utakmici ta momcad, na nagovor gorespomenutog Borisa Sigura, napustila teren odnosno nije nastavila igru. Kazna tece od 14.05.2013.

Novcane kazne trebaju se platiti u roku od 15 dana od dana konacnosti ove odluke. Klubovi su obvezni dokaz o uplati dostaviti Disciplinskom sucu i Povjereniku natjecanja Trece HNL – SREDIŠTE. Tek nakon dostave dokaza smatra se da je kazna placena.